Product
Support
TẢI VỀ GIỎ HÀNG (BASKET)
Welcome to our Support Pages
Lựa chọn sản phẩm mới 
Lựa chọn sản phẩm mới
For ease of navigation you can find here an overview of all our existing online services as well as the most important information regarding our web pages.
Lỗ hổng bảo mật
Intel 2020.2 IPU covering Intel® CSME, SPS, TXE, AMT, ISM & DAL updates, Intel® Firmware (BIOS) updates, Intel® Processor Microcode (MCU) updates; November 2020
Intel 2020.1 IPU covering Intel® CSME, SPS, TXE, AMT & DAL updates, Intel® Firmware (BIOS) updates, Intel® Processor Microcode (MCU) updates and Intel® SSD updates; June 2020
Intel 2019.2 IPU Q4 TAXI (Plundervolt) covering Intel® Processor Microcode (MCU) updates via Intel® Firmware (BIOS) updates; March 2020
Intel 2019.2 IPU covering Intel® CSME, SPS, TXE, AMT, SGX, TXT & TSX updates, Intel® Firmware (BIOS) updates and Intel® Processor Microcode (MCU) updates; November 2019
Intel 2019.1 QSR covering Intel® CSME, SPS, TXE, & AMT updates, Intel® Firmware (UEFI) updates and Intel® Processor Microcode (MCU) updates
Intel 2018.4 QSR covering Intel® CSME, SPS, TXE, & AMT updates, Intel® Firmware (UEFI) updates and functional Intel® Processor Microcode (MCU) updates
Intel® Converged Security Management Engine (Intel® CSME) & Power Management Controller (PMC) Security Vulnerability Q2’2018 Security Release; September 2018
Intel® Q3 2018 Speculative Execution Side Channel Update (L1 Terminal Fault (L1TF)); August 2018
Intel Q1’18 Intel® Active Management Technology 9.x/10.x/11.x Security Review Cumulative Update; July 2018
Intel Q2 Security Update on Side-Channel Analysis Method Vulnerability; May 2018
Side-Channel Analysis Method (Spectre & Meltdown); January 2018
Intel Q3’17 ME 11.x, SPS 4.0, and TXE 3.0 Security Review Cumulative Update; November 2017
Infineon TPM Vulnerability (ROCA); October 2017
Intel Firmware vulnerability (INTEL-SA-00075); May 2017
Tải xuống
  Tất cả các drivers, phiên bản BIOS và bản cập nhật phần mềm cho hệ thống máy tính Fujitsu có thể được tải về tại đây. Để tải về các bản cập nhật cho ứng dụng Microsoft và Support Pack, vui lòng sử dụng đường dẫn trên trang chủ hỗ trợ của chúng tôi
  Chi tiết hơn Chi tiết hơn
Liên hệ
  These are the different possibilities to contact us in case of any service issues and technical inquiries.
  • Mẫu thông tin liên lạc
  • Bộ phận hỗ trợ
  • Your Service Partner
  Chi tiết hơn Chi tiết hơn
Bảo hành/DỊCH VỤ
 
  • Bảo hành
  • Các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hành dành cho dự án đặc thù, vui lòng liên hệ đơn vị chủ quản
  Chi tiết hơn Chi tiết hơn