Product
Support
TẢI VỀ GIỎ HÀNG (BASKET)

Tải xuống 

Lựa chọn sản phẩm mới 
Lựa chọn sản phẩm mới
Cập nhật các bản Driver tự động
 
DeskUpdate là ứng dụng cài đặt phần mềm (driver và utilities) và các bản cập nhật của BIOS
Chi tiết hơn Chi tiết hơn
Tải xuống
  Tất cả các drivers, phiên bản BIOS và bản cập nhật phần mềm cho hệ thống máy tính Fujitsu có thể được tải về tại đây. Để tải về các bản cập nhật cho ứng dụng Microsoft và Support Pack, vui lòng sử dụng đường dẫn trên trang chủ hỗ trợ của chúng tôi
  Chi tiết hơn Chi tiết hơn
Lỗ hổng bảo mật
Intel 2020.1 IPU covering Intel® CSME, SPS, TXE, AMT & DAL updates, Intel® Firmware (BIOS) updates, Intel® Processor Microcode (MCU) updates and Intel® SSD updates; June 2020
Intel 2019.2 IPU Q4 TAXI (Plundervolt) covering Intel® Processor Microcode (MCU) updates via Intel® Firmware (BIOS) updates; March 2020
Intel 2019.2 IPU covering Intel® CSME, SPS, TXE, AMT, SGX, TXT & TSX updates, Intel® Firmware (BIOS) updates and Intel® Processor Microcode (MCU) updates; November 2019
Intel 2019.1 QSR covering Intel® CSME, SPS, TXE, & AMT updates, Intel® Firmware (UEFI) updates and Intel® Processor Microcode (MCU) updates
Intel 2018.4 QSR covering Intel® CSME, SPS, TXE, & AMT updates, Intel® Firmware (UEFI) updates and functional Intel® Processor Microcode (MCU) updates
Intel® Converged Security Management Engine (Intel® CSME) & Power Management Controller (PMC) Security Vulnerability Q2’2018 Security Release; September 2018
Intel® Q3 2018 Speculative Execution Side Channel Update (L1 Terminal Fault (L1TF)); August 2018
Intel Q1’18 Intel® Active Management Technology 9.x/10.x/11.x Security Review Cumulative Update; July 2018
Intel Q2 Security Update on Side-Channel Analysis Method Vulnerability; May 2018
Side-Channel Analysis Method (Spectre & Meltdown); January 2018
Intel Q3’17 ME 11.x, SPS 4.0, and TXE 3.0 Security Review Cumulative Update; November 2017
Infineon TPM Vulnerability (ROCA); October 2017
Intel Firmware vulnerability (INTEL-SA-00075); May 2017